PRODUCT UPC CODES

PRODUCTUPC
Galbani Mascarpone 500g837659000002
Galbani Crema Bel Paese Portions 25g80483199
Galbani Crema Bel Paese Tub Portions 168g80069751
Galbani Fresh Mozz 226g068200864136
Galbani Fresh Mozz Pre-Sliced 226g068200864235
Galbani Bocconcini 200g068200864167
Galbani Mini Bocconcini 200g068200864075
Galbani Cocktail Bocconcini 200g068200864068
Galbani Pizza Mozzarella Deluxe 250g068200864259
Galbani Marinated Fresh Mozz 340g068200864150